O czasopiśmie

Andes jest czasopismem wydawanym przez Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego (OBP UW) wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Latynoamerykanistycznych (PTSL). Zostało założone w roku 1996 przez prof. dr hab Mariusza Ziółkowskiego jako biuletyn Andyjskiej Misji Archeologicznej (dawna nazwa OBP UW), działającej przy Zakładzie Antropologii Historycznej, Instytutu Archeologii, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku zostało ukierunkowane na prezentowanie wyników badań związanych z problematyką andyjską. W ramach serii były również prezentowane monograficzne opracowania projektów badawczych. Od roku 2009 kolejnym współwydawcą został Instytut Francuski Studiów Andyjskich (IFEA), wiązało się to również ze stopniową zmianą formuły czasopisma, kolejne numery są poświęcane konkretnej wybranej tematyce z szerokim wyborem autorów materiałów do każdego tomu.

Nota de la Redacción

En base al mismo principio de la propiedad intelectual de los trabajos aquí presentados, la Redacción de este Boletín,
quiere hacer constancia que tanto las ideas, contenido científico, como uso y manejo de los datos en ellos
consignados, es plena responsabilidad de los respectivos autores. Así mismo el uso del lenguaje, tanto estilística,
como lingüística y científicamente utilizado, ha sido plenamente respetado en la integridad de los originales que
nos han sido remitidos.